Äk­ta ma­jon­näs

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KONSUMENT Är äk­ta ma­jon­näs verk­li­gen äk­ta? Det är frå­gan när kon­su­ment­ma­ga­si­net ”Plus” star­tar höstom­gång­en med re­por­tage och nya tes­ter. Kanske ock­så en smu­la humor av ko­mi­kern Ka­rin Adelsköld, pro­gram­le­da­re till­sam­mans med jour­na­lis­ten Jo­sep­hi­ne Fre­je, som kom från rad­ion till “Plus” i vint­ras, och ve­te­ra­nen Mat­hi­as Andersson.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.