Tif­fa­ny ser­ve­rar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HUMOR Tif­fa­ny Pers­son var en po­pu­lär figur i ”Hipp hipp” och hår­fri­sörs­kan från Staffanstorp har levt kvar. Nu är ko­mi­kern An­ders Jans­son till­ba­ka med sin färg­star­ka figur i tio kor­ta hu­mor­fil­mer.

Tif­fa­ny Pers­son sö­ker nytt jobb på ar­bets­för­med­ling­en och får tes­ta oli­ka jobb. Det blir på bad­hus, bib­li­o­tek och tåg, hos en tand­lä­ka­re och en ve­te­ri­när. Förs­ta job­bet är i ett ga­tukök, där hon har då­ligt tå­la­mod med kun­der­na i ” Tif­fa­ny Pers­son ar­bets­­trä­nar”.

FRE­DAG, SVT1, 22.50

Tif­fa­ny Pers­son (An­ders Jans­son) job­bar på ga­tukök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.