Anchor­man – le­gen­den om Ron Bur­gun­dy

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Ny­hets­an­ka­ret var för in­te länge se­dan na­vet kring vil­ken värl­den var snur­rig. Will Fer­rell ge­stal­tar en av des­sa. Nå­gon fi­nur­lig in­trig hit­tar man in­te här. Kva­li­te­ten lig­ger i drif­ten med tids­an­dan. Upp­föl­ja­ren ”Anchor­man 2: The le­gend con­ti­nues” vi­sas på lör­dag och åter­speg­lar 80-ta­let. Även den fick tre ge­ting­ar. (Anchor­man: The Le­gend of Ron Bur­gun­dy, 2004) FRE­DAG, TV4, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.