The Bour­ne Supre­ma­cy

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TION Matt Da­mon le­ver hyf­sat av­slapp­nat i Goa, men in­ser att man in­te kan fly sin ­histo­ria. Så det blir snart dags att ploc­ka fram strids­för­må­ga och över­lev­nads­in­stinkt. Ac­tion åt Ja­mes Bond-hål­let. (2004)

LÖR­DAG, TV3, 22.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.