Årets ama­tör­ba­ga­re

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

Fred­rik Svens­son, 25, brand­man, Os­kars­hamn.

Ma­de­le­i­ne Appelgren, 39, lay­ou­ta­re, Stock­holm.

Ger­mai­ne Tho­mas, 50, mas­sös, sång­ers­ka, Stock­holm.

Li­nus Larsson, 35, platt­sät­ta­re, Sö­der­hamn.

Kristi­na Ahl­ström, 55, skol­köks­per­so­nal, Kal­mar.

My Sund­berg, 23, hög­sko­le­ek­o­nom, Ams­ter­dam.

Lars Ru­din, 44, för­valt­nings­le­da­re, Se­gel­torp.

Moa Ar­vids­son, 23, un­der­skö­ters­ka, Öre­bro.

Pe­ter Dahl­berg, 24, för­sko­le­lä­ra­re, Nykö­ping.

Ma­ri­ta Wid­man, 32 job­bar med HR-frå­gor, Bo­den.

An­na Nils­son, 32, egen­fö­re­ta­ga­re, Stock­holm.

Emelie Renz, 18, stu­dent, Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.