Här är koc­kar­na:

TV (Sweden) - - BAKOM KAMERAN -

Karl Ljung, 42, Stock­holm. Årets kock 1999. Har byggt upp nya re­stau­rang­er in­om Stu­re­plans­grup­pen.

Ro­bert Mag­lia, 50, Gö­te­borg. In­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar, mat­gäst­spel och pro­dukt­ut­veck­ling.

Pe­ter J Skogs­tröm, 43, Mal­mö. Årets kock 2006. Svens­ka kock­lands­la­get. Dri­ver sex re­stau­rang­er.

Alex­an­dra Zazzi, 48, Gö­te­borg. Tv-kock, mat­skri­bent, kok­boks­för­fat­ta­re. Riks­mäs­ter­ska­pet i mat­lag­ning 2006.

Ro­bert Nils­son, 46, Lund. Årets kock 1998. Har täv­lat fli­tigt. Ope­ra­tiv chef för tre ho­tell i Lund.

Stefan Holmström, 64 , Halm­stad. Svensk mäs­ta­re i des­ser­ter 1988. Dri­ver lEcu­rie ut­an­för Fal­ken­berg.

Lei­la Lind­holm, 39, Ma­ri­e­fred. Årets kvinn­li­ga kock 1999. Tv-kock med eg­na pro­gram­se­ri­er, tre bak­böc­ker.

Nils Molin­der, 46, Stock­holm. Dri­ver Me­lan­ders fisk där det in­går en rad kän­da Stock­holms-kro­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.