Sön­dags­morg­nar med Eb­ba

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAGASIN Det blev en del ru­bri­ker när Eb­ba Kle­berg von Sydow ef­ter job­bet med prins­bröl­lo­pet i som­ras läm­na­de SVT och med­de­la­de att hon bör­jar på TV4. Nu är hon på plats hos fyran se­dan någ­ra vec­kor, har va­rit prao i gry­ning­en på re­dak­tio­nen och de­bu­te­rar nu som pro­gram­le­da­re för ”Ny­hets­mor­gon sön­dag”, där hon ska var­va med Jes­si­ca Al­me­näs. Och Eb­ba har god er­fa­ren­het av magasin-tv. Hon var en lång pe­ri­od pro­gram­le­da­re för SVT:s ”Go´kväll” på lör­da­gar.

Från lör­dag kväll till sön­dag mor­gon – och den­na vec­ka vi­da­re till måndag kväll, där Eb­ba Klee­berg von Sydow är hu­vud­per­son i släkt­forsk­nings­e­ri­en ” Vem tror du att du är?”. Där får hon ta sig en tur ge­nom släk­tens histo­ria, stö­ter på bå­de en stats­mi­nis­ter och en mör­da­re och ham­nar långt från gla­mou­ren i Värm­lands dju­pa sko­gar.

SÖN­DAG, TV4, 7.00 MÅNDAG, SVT1, 20.00

Fo­to:

Eb­ba Klee­berg von Sydow de­bu­te­rar som pro­gram­le­da­re för ”Ny­hets­mor­gon sön­dag” och är kväl­len ef­ter hu­vud­per­son i ”Vem tror du att du är?”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.