12 nya Skav­lan

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

PRATSHOW Fred­rik Skav­lan är till­ba­ka med tolv nya, ak­tu­el­la av­snitt av ”Skav­lan”, som sänds bå­de i norsk tv och svensk tv. Gäs­ter­na blir som ti­di­ga­re en bland­ning av nors­ka, svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la kän­di­sar. Och för att kom­ma när­ma­re de in­ter­na­tio­nel­la stjär­nor­na så spe­las pratsho­wen ibland in i Lon­don.

FRE­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.