Em­my direkt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GALA Em­my är tv:s mot­sva­rig­het till fil­mens Oscar. Bland de no­mi­ne­ra­de finns i år fle­ra se­ri­er som SVT vi­sar. Där­för sänds för förs­ta gång­en Em­my-ga­lan direkt. Start vid mid­natt med in­för-pro­gram och rö­da mat­tan, själ­va ga­lan är mel­lan 2.00 och 5.00. Pro­gram­le­da­re i Los Ang­e­les är An­dy Sam­berg (bil­den) från se­ri­en ”Broo­klyn ni­ne ni­ne”. SÖN­DAG, SVT1, 2.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.