Får kär­leks­brev

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DEJTINGSERIE I vå­ras pre­sen­te­ra­des åt­ta kär­lek­störs­tan­de lant­bru­ka­re in­för ti­on­de upp­la­gan av ”Bon­de sö­ker fru”. In­tres­se­ra­de per­so­ner upp­ma­na­des att skri­va. Nu är det dags för Lin­da Lin­dorff (bil­den) att ta sin tra­di­tio­nel­la run­da till åt­ta ner­vö­sa bön­der. Som en kär­le­kens pos­til­jon kom­mer hon med en väs­ka fylld av kär­leks­brev till var och en. Al­la åt­ta får si­na brev, men det är ba­ra de fy­ra som fått flest brev, som får va­ra med när dej­ting­en bör­jar på rik­tigt. De lyck­li­ga bön­der­na bör­jar med att väl­ja ut tio brev­skri­va­re....

ONS­DAG, TV4, 20.00

Lin­da Lin­dorff be­sö­ker bön­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.