38:e sä­song­en

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

IN­RED­NING Man tror in­te det är sant, men Mar­tin Ti­mell häl­sar nu väl­kom­men till den 38:e sä­song­en av in­red­nings­ma­ga­si­net ”Änt­li­gen hem­ma”. Och he­la gäng­et är med och fix­ar. Elsa Bill­gren tar hand om ve­ran­dan och syr om gam­la du­kar till vä­der­skydd. Han­na Wess­man byg­ger en kon­sol­lam­pa i trä. Ka­rin Man­ner­ståhl (bil­den) pig­gar upp gam­la glas­flas­kor. An­ders Stål­hand sät­ter lö­kar och de­lar pe­ren­ner. Och Mar­tin själv, han byg­ger en en­kel ute­mö­bel, som kan grup­pe­ras på oli­ka sätt be­ro­en­de på hur många per­so­ner som ska sit­ta. Han hin­ner ock­så med att byg­ga en prak­tisk ver­tygs­hyl­la.

TIS­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.