Så ska­pa­des Sa­ga

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR In­för tred­je om­gång­en av dansk-svens­ka världs­suc­cén ”Bron” skild­rar do­ku­men­tä­ren ”Bakom Bron” hur se­ri­en kom till. Char­lot­te Si­el­ling, Ni­els Se­jer och Hans Ro­sen­feldt minns de förs­ta idémö­te­na, hur kon­cep­tet med dansk och svensk po­lis for­ma­des och hur man ska­pa­de den omdis­ku­te­ra­de ka­rak­tä­ren Sa­ga Norén, som spe­las av So­fia He­lin.

MÅNDAG, SVT1, 21.00

Sa­ga Norén (So­fia He­lin) omdis­ku­te­rad figur i ”Bron”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.