Apan

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Jesper Gans­land­ts film tar sats rakt in i en slags hel­ve­tesvand­ring, där hu­vud­per­so­nen Kris­ters vil­la­nor­ma­li­tet krac­ke­le­rar. Käns­lan av klaust­ro­fo­bi är så skick­ligt iscen­satt att man sit­ter på hel­spänn med ont i ma­gen un­der så­väl en körlek­tion som en ten­nis­trä­ning. Ol­le Sar­ri är overk­ligt bra, sam­ti­digt som det känns som en pro­vo­ka­tion att ha just ho­nom i rol­len. För en publik som är van att se ho­nom som en sko­jig typ blir det en choc­ke­ran­de krock. Ett geni­drag ef­tersom det bi­drar till att man verk­li­gen tving­as rann­sa­ka si­na käns­lor för Kris­ter. (2009)

TIS­DAG, SVT1, 23.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.