Ha­mil­ton – I na­tio­nens in­tres­se

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TION Bedrö­van­de myc­ket blod spills. Men jäm­förd med de många fö­re­gång­ar­na känns ”I na­tio­nens in­tres­se” mo­der­na­re, fram­för allt för att den har de ac­tion­kva­li­te­ter som krävs av en spi­ont­hril­ler i dag. Fil­men kom ock­så i rätt tid med tan­ke på det fokus som lig­ger på öst­ra Afri­ka. Här hand­lar det främst om il­le­gal svensk va­pen­han­del, ame­ri­kans­ka sä­ker­hets­fö­re­tags dub­bel­spel och illdåd i skydd av kri­get mot ter­ro­ris­men. (2012)

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.