Hit­ta dyr­gri­pen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

TV-LEK Renée Ny­berg är till­ba­ka med an­tik­le­ken ”Bytt är bytt” och med sig har hon även i den­na om­gång an­tik­ex­per­ten Ka­rin La­se­row. Det är vär­det de täv­lan­de ska lis­ta ut och se­dan fat­ta snab­ba be­slut. Träf­far de rätt, då kan de gå hem med en halv mil­jon. I nypre­miä­ren ställs pap­pa Thom­my och dot­tern An­na in­för åt­ta oli­ka fö­re­mål. ­Vil­ken är dyr­gri­pen?

TORS­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.