Förs­ta fi­na­len

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TA­LANG­TÄV­LING Nu bör­jar ”Idol” på rik­tigt. Ef­ter för­ra vec­kans dra­ma­tis­ka slut­gall­ring är det tio del­ta­ga­re kvar, som ska fram­fö­ra si­na num­mer un­der den två tim­mar långa di­rekt­sän­da fre­dags­fi­na­len. Tit­tar­na rös­tar och re­sul­ta­tet med­de­lar pro­gram­le­da­ren Pär Lern­ström se­na­re på kväl­len. FRE­DAG, TV4, 20.00

FRE­DAG, TV4, 22.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.