Mystik med Mia

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Ma­ken har läm­nat äk­ten­ska­pet och Ve­ra Fors har för­lo­rat job­bet. Två­barns­mam­man tar sig sam­man, läm­nar stor­sta­den med si­na barn och kör till den lil­la or­ten Äng­el­by, där hon ska få ett nytt jobb. När hon näs­tan är fram­me hän­der en olyc­ka på vä­gen. Ve­ra rå­kar kö­ra på en poj­ke och hon får pa­nik när han är död. Men det är in­te alls sä­kert att Ve­ra dö­da­de poj­ken. Äng­el­by” är en ny svensk dra­ma­se­rie i tolv de­lar med Jo­el Spi­ra, Gö­ran Rag­ner­stam och Aman­da Ooms. Hu­vud­rol­len spe­las av Mia ­Skä­ring­er (bil­den).

MÅNDAG, SVT1, 21.00

Ve­ra Fors (Skä­ring­er) i ”Äng­el­by”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.