Jo­han Falk: De fred­lö­sa

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TION Här ut­veck­las ett mar­dröms­sce­na­rio när Jo­han Falk och ­kol­le­gor­na i GSI-grup­pen ställs in­för ett spräng­at­ten­tat. ­Da­ni­el Lind La­ger­löf kny­ter ihop om­gång­en ­rik­tigt bra. (2009)

­FRE­DAG, SJU­AN, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.