Från Bron till Doo­bi­doo

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Hans Ro­sen

feldt är man­nen som hit­ta­de på dansk-svens­ka världs­suc­cén ”Bron” och han äg­nar sig nu­me­ra mest åt att skri­va tv-dra­ma­tik. Men ibland kopp­lar den för­re nö­je­s­che­fen av med nå­gon ­tv-lek. Här har han bil­dat lag med jazz­sång­ers­kan Rig­mor

Gustafs­son för att gå en match i ”Dob­bi­doo” mot ko­mi­kern An­ders

Jo­hans­son och sång­er

skan Gla­dys del Pi­lar.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SVT

Rig­mor Gustafs­son och Hans Ro­sen­feldt i ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.