Leifs mör­ka hem­lig­het

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SLÄKT­FORSK­NING ­Skå­de­spe­la­ren Leif

André är den sista kän­da per­so­nen i årets ” Vem tror du att du är?”. Re­dan i ”Stjär­nor­na på slot­tet” be­rät­ta­de han om kas­sa­skåps­spräng­a­ren i sin fa­milj och när han nu med hjälp av ex­per­ter får ge sig läng­re till­ba­ka i släkt­le­den, så blir det en mörk ­upp­le­vel­se med häng­ning­ar, ­fäng­el­se­straff, mord och en sekt­le­da­re.

MÅNDAG, SVT1, 20.00

Fo­to:

Leif André mö­ter mör­ka hem­lig­he­ter bland för­fä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.