Gör som de vill

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

RE­POR­TAGE På Tub­be­röd­s­hus äldre­bo­en­de gör de gam­la som de vill. De be­stäm­mer själ­va när de går och läg­ger sig och när de sti­ger upp. I årets sista ”Land­gång”, där An­ne Lund­berg be­sö­ker koc­kar som la­gar mat på ovan­li­ga plat­ser i värl­den, så häl­sar hon på i lil­la Tub­be­röd­hus på Väst­kus­ten. I äldre­bo­en­dets kök står Ing­e­la och la­gar mat i sam­råd med de gam­la som ge­men­samt gör upp mat­se­deln.

TOSDAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.