Pär är nye ung­kar­len

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DEJTINGSERIE Pär Nils­son blir på al­la sätt hu­vud­per­son när dej­tingså­pan ”Bachelor” gör come­back med un­der­ti­teln ”När leken blev allvar”.

Det bör­jar med att han mö­ter 24 vack­ra kvin­nor och ska se­dan ef­ter hand väl­ja bort den ena ef­ter den and­ra kan­di­da­ten. Pär Nils­son är 33 år gam­mal, bor i Stock­holm och äg­nar sig åt mark­nads­fö­ring i två eg­na fö­re­tag.

TIS­DAG, SJU­AN, 21.00

Fo­to: DA­NI­EL OHLS­SON/TV4

Pär Nils­son är hu­vud­per­son i nya ”Bachelor”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.