Mot mobb­ning

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR­SE­RIE Skå­de­spe­la­ren Mor­gan Al­ling har ett upp­drag när han kom­mer till klass 8C i Nor­re­port­sko­lan i Ystad. Han ska be­käm­pa mobb­ning och han har med sig en ex­pert, mobb­nings­fors­ka­ren Björn Jo­hans­son. Un­der någ­ra må­na­der ska Mor­gan Al­ling lä­ra ele­ver­na i en helt van­lig klass att upp­täc­ka mobb­ning, öka de­ras med­ve­ten­het om de grova kränk­ning­ar som fö­re­kom­mer dag­li­gen i sko­lan. Det blir lad­da­de sce­ner och det blir star­ka käns­lor i “Mor­gans mis­sion”, en svensk va­ri­ant av en dansk se­rie, som fick stor publik i Dan­mark.

MÅNDAG, SVT1, 20.00

Mor­gan Al­ling be­käm­par mobb­ning i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.