Gam­la be­kan­ta i CSI

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NAL­SE­RIE Gil Grissom och Cat­he­ri­ne Wil­lows ( Wil­li­am Pe­ter­sen, Marg Hel­gen­ber­ger, bil­den) åter­vän­der till Las Ve­gas för att med si­na er­fa­ren­he­ter hjäl­pa da­gens kol­le­ger med ett stort fall. ”CSI” tar ef­ter 15 sä­song­er far­väl med två­tim­mars­fil­men ”Im­mor­ta­li­ty”, där många väl­be­kan­ta an­sik­ten dy­ker upp. Näs­ta vec­ka star­tar en ny va­ri­ant, ”CSI: Cy­ber”.

MÅNDAG, KA­NAL 5, 21.00

Fo­to: GIL­BERT FLO­RES

Marg Hel­gen­ber­ger och Wil­li­am Pe­ter­sen i ”CSI”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.