Pat­tis nya bok

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

LITTERATUR Rock­stjär­nan Pat­ti Smith har skri­vit en ny bok, ”M Train” och in­ter­vju­as av Jessika Ge­din i ”Babel”. Där dy­ker ock­så ”Snab­ba cash”för­fat­ta­ren Jens La­pi­dus upp och be­rät­tar om ”Sthlm de­le­te”, som ock­så skild­rar kri­mi­na­li­te­ten i Sve­ri­ge. Och så Ka­ta­ri­na Fros­ten­son med en ny dikt­sam­ling.

SÖN­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.