Nor­ris låg­mäl­da pär­la

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

bi­ter sig fast, kanske se­na­re, kanske närsom­helst. Tro­vär­di­ga ka­rak­tä­rer, okonst­lad di­a­log, sam­spel­ta, bril­jan­ta skå­de­spe­la­re, mil­jö­er som bå­de för­stär­ker käns­lan av un­der­gång och eta­ble­rar hand­ling­en i en verklig verk­lig­het. En låg­mäld pär­la. (2012)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.