Fäng­el­se

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Den förs­ta ”rik­ti­ga” Ing­mar Berg­man- fil­men; ett per­son­ligt konst­verk bå­de vad gäl­ler äm­nen och sätt att be­rät­ta. Sam­ti­digt en me­ta­film och ett dra­ma om ” hel­ve­tet på jor­den”, med av­brott för en av de ro­li­gas­te fars­sce­ner­na i svensk film. (1949)

TIS­DAG, SVT1, 15.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.