Bro­ken

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Brit­tisk var­dags­re­a­lism när den är som bäst. Ett oros­moln häng­er över Ru­fus Nor­ris lång­films­de­but från ru­ta ett, när vi först mö­ter fil­mens hu­vud­per­son, en li­ten tjej med stort hjär­ta. En ond aning att nå­got ka­ta­stro­falt ska ske

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.