Gu­nil­la sä­ger vad hon tyc­ker

UNDERHÅLLNING Gu­nil­la Pers­son har bli­vit den po­pu­lä­ras­te bland ”Svens­ka Hol­ly­wood­fru­ar”. TV3 gil­lar hen­ne där­för att hon all­tid ser till att det hän­der nå­got när hon är med. Gu­nil­la sä­ger vad hon tyc­ker och det bru­kar re­ta upp en del and­ra da­mer i Hollwyo

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

Där­för får hon nu en egen platt­form där hon kan sä­ga vad hon tyc­ker. Gu­nil­la Pers­son ska näm­li­gen sät­ta be­tyg på verk­lig­he­ten i ”Gu­nil­la tyc­ker till”.

Gu­nil­la Pers­son upp­le­ver oli­ka sa­ker i Sve­ri­ge, tes­tar fö­re­te­el­ser, of­ta på upp­drag av si­na fans. Se­dan sät­ter hon be­tyg – i form av stjär­nor.

Hon bör­jar med att rap­pa till­sam­mans med Dog­ge Dog­ge­li­to och man får se hur äk­ta det blir. Hon prö­var på att över­nat­ta i na­tu­ren och för­svin­ner in i dju­pas­te storskogen med Skan­sens Jo­nas Wahl­ström. Gu­nil­la ska klip­pa hår och får go­da råd av kän­dis­fri­sö­ren Mar­re Hit­ti – fram­för allt när det gäl­ler att hål­la sax­en rätt i han­den. Och ef­tersom det finns Gu­nil­la-fans som tyc­ker att hon bor­de bli stats­mi­nis­ter, så får hon lä­ra sig att håll tal av re­to­rik­ex­per­ten Elai­ne Eksvärd. Se­dan är Gu­nil­la Pers­son re­do att ta­la till na­tio­nen.

TIS­DAG, TV3, 21.00

Gu­nil­la rap­par med Dog­ge Dog­ge­li­to.

Gu­nil­la hål­ler tal med Elai­ne Eksvärd.

Gu­nil­la i na­tu­ren med Jo­nas Wahl­ström.

Hol­ly­wood­frun Gu­nil­la Pers­son har fått ett eget tv-pro­gram: ”Gu­nil­la tyc­ker till”, där hon har syn­punk­ter på det mesta. F o t : K A N A L 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.