Li­ten chans kvar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - HJÄL­PER DIG ATT VÄL­JA An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

FOT­BOLL Sveriges chan­ser att ta sig till näs­ta års fot­bolls-EM är san­ner­li­gen in­te sto­ra ef­ter för­lus­ten bor­ta mot Ryss­land och den pin­sam­ma platt­mat­chen mot Ös­ter­ri­ke. Nu är det Ryss­land som lig­ger som and­ra lag och är på väg till EM ef­ter re­dan kla­ra Ös­ter­ri­ke.

Sveriges mot­stån­da­re i de två sista mat­cher­na är på pap­pe­ret de sämsta, men det räc­ker in­te att vin­na. Ryss­land, kon­kur­ren­ten om andra­plat­sen, spe­lar in­te hel­ler mot omöj­li­ga lag.

Sve­ri­ge har Liech­tenste­in bor­ta och Mol­da­vi­en hem­ma – och des­sa mat­cher mås­te vin­nas.

Om Sve­ri­ge vin­ner bå­da si­na mat­cher och Ryss­land för­lo­rar en match, då går Sve­ri­ge vi­da­re. Vid and­ra re­sul­tat, blir Sve­ri­ge trea. Ja, Sve­ri­ge kan bli fy­ra ock­så och va­ra bor­ta direkt. FRE­DAG, KA­NAL 5, 20.45 MÅNDAG, KA­NAL 5, 18.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.