Shir­ley & Tob­be

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Skå­de­spe­la­ren Shi­ma Nia­va­ra­ni och ko­mi­kern Kristof­fer Ap­pelqvist bil­dar ena la­get. I det and­ra la­get finns sång­ers­kan Shir­ley Clamp och Tob­be ” Troll­karl” Blom. Las­se Kronér le­der den mu­si­ka­lis­ka frå­ge­le­ken ”Doo­bi­doo” från in­led­ning­ens ”Förs­ta mi­nu­ten” till av­slut­ning­ens ”Sista mi­nu­ten”.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.