Fullt på aku­ten

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE ”Co­de black” är än­nu en sjuk­hus­se­rie. Den här ut­spe­las på stän­digt över­ful­la aku­ten på Ang­els-sjuk­hu­set i Los Ang­e­les. ”Co­de black” be­ty­der i sjuk­hus­värl­den att det är över­fullt, ing­en plats att läg­ga pa­ti­en­ten, ing­en som har tid att ta hand om pa­ti­en­ten. Över det­ta ka­os styr tuf­fa chefslä­ka­ren Le­an­ne Ro­rish ( Mar­cia Gay Har­den), ge­ni­för­kla­rad och om­stridd, och hen­nes fokus är att räd­da liv.

ONS­DAG, KA­NAL 5, 21.55

Mar­cia Gay Har­den som chefslä­ka­ren Ro­rish.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.