Klas­sisk Öholm

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR ”Svar direkt” var på 80-ta­let ti­teln på SVT:s de­batt­pro­gram, där Si­ewert Öholm var­je vec­ka tog upp ry­kan­de ak­tu­el­la äm­nen. 1984 hand­la­de det om hård­rock och sär­skilt den sort som ha­de kopp­ling till sa­ta­nism. En viss mo­ral­pa­nik spi­ra­de och Si­ewert Öholm frå­ga­de om det­ta var lämp­ligt att se och hö­ra för svens­ka ung­do­mar. En bit svensk tv-histo­ria som skild­ras i do­ku­men­tä­ren ”Si­ewert och såg­kling­an”

FRE­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.