Vi är bäst!

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Lu­kas Moodys­son fort­sät­ter i sin åt­ton­de lång­film att ge röst, bild och ex­istens­be­rät­ti­gan­de åt ung­do­mar, och de­ras ”döds­döm­da” dröm­mar. To­nen och äkt­he­ten ge­nom­sy­rar fil­men, men det brän­ner ald­rig till. (2013)

LÖR­DAG, SVT1, 22.35

Liv LeMoy­ne, Mi­ra Bark­ham­mar, Mia Grosin, Ma­ri­ha Åberg och slut­li­gen Sanna Brå­ding är al­la med i Moodys­sons fil­mer ovan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.