Dum­ma mej

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ANI­ME­RAT Uni­ver­sals förs­ta för­sök i gen­ren och de eta­ble­rar sig som en se­ri­ös ut­ma­na­re till Pix­ar i ka­te­go­rin smart underhållning för bå­de vux­na och barn. Van­sin­nigt ro­ligt och vi­su­ellt fan­ta­si­fullt och de ur­gul­li­ga gu­la små mi­ni­o­ner­na stjäl varen­da scen. (De­spi­cab­le me, 2010)

SÖN­DAG, SVT1, 16.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.