Mo­ney­ball

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Hört ta­las om Bil­ly Be­a­ne? In­te? Där­med är det in­te helt lätt för värl­den ut­an­för USA att om­fam­na ”Mo­ney­ball”. Frå­gan är hur myc­ket det hjäl­per att Ben­nett Mil­ler ele­gant tar ste­get från de lit­te­rä­ra sa­long­er­na till ba­se­bol­la­get Oakland A:s hem­ma­sta­di­on. (2011)

LÖR­DAG, TV3, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.