Ett hål i mitt hjär­ta

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Skå­de­spe­le­ri­et är av­klätt – porr­in­spel­ning på­går – men ock­så i and­ra me­ning­ar na­ket. Ge­nom sör­jan le­der Moodys­son si­na ak­tö­rer fram mot smärt­punk­ten, där för­tviv­lan blir al­las ar­ve­del. Om­ska­kan­de – och pro­vo­ce­ran­de. (2004)

TIS­DAG, SVT1, 0.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.