Con­tai­ner

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Be­rät­tel­se i van­lig me­ning finns ing­en. Po­e­ten har seg­rat. De me­di­ta­ti­va möj­lig­he­ter­na är oänd­li­ga och den folk­li­ga be­röm­mel­sen från ”Fuc­king Åmål” över­vun­nen. Moodys­son sö­ker sig till­ba­ka in i den exklusiva ano­ny­mi­te­ten. (2006)

TIS­DAG, SVT1, 23.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.