Ny tid i Down­ton

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Pre­miär för sista om­gång­en och de sista åt­ta av­snit­ten av dra­ma­se­ri­en ”Down­ton Ab­by”. Man är nu fram­me vid året 1925, som är en för­än­der­lig tid, där aris­to­kra­tin i Eng­land för­lo­rar sin sär­ställ­ning i sam­häl­let. För fa­mil­jen Craw­ley är fram­ti­den oviss och där­med ock­så för de­ras tjäns­te­folk en trap­pa ner.

LÖR­DAG, SVT1, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.