Rhe­borg gäst

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Da­vid Hel­le­ni­us har nypre­miär på sin pratshow ”Hel­le­ni­us hör­na”, där han in­ter­vju­ar en känd gäst och blan­dar upp det­ta med egen ko­mik och nå­gon sketch. Pre­miär­gäst är skå­de­spe­la­ren Jo­han Rhe­borg, ak­tu­ell på scen i” La­dy­kil­lers” och i tv med ko­me­di­se­ri­en ”Sol­si­dan”.

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.