Dorsin bå­de fre­dag och sön­dag

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KO­ME­DI­SE­RIE Det blir myc­ket Hen­rik Dorsin i helg-tv de när­mas­te vec­kor­na. Han dy­ker upp bå­de i nya ko­me­di­se­ri­en ”Boy Machi­ne” och i fem­te om­gång­en av suc­cé­se­ri­en ”Sol­si­dan”.

”Boy Machi­ne” hand­lar om fy­ra her­rar som en gång var Sveriges största pojk­band. I dag äg­nar de sig åt vitt skil­da sa­ker i li­vet. Mange ( Pe­ter Mag­nus­son), front­fi­gu­ren i ban­det, är af­ter­ski-un­der­hål­la­re i Sälen. Tor­kel ( Hen­rik Dorsin), grup­pens låt­skri­va­re, har flyt­tat ut på en skär­gårdsö. Pe­der ( Jo­nas Karls­son), sto­re­bror till Mange, är fram­gångs­rik af­färsju­rist. Jens ( Da­vid Wi­berg), yngst och sö­tast, är i dag högs­ta­ di­e­lä­ra­re. Al­la fy­ra har ham­nat i en 40-års­kris, när Mange fö­re­slår att grup­pen Boy Machi­ne ska åter­upp­stå. I om­rå­det Sol­si­dan i Salt­sjö­ba­den bor pa­ren Alex och An­na ( Fe­lix Hern­gren, Mia Skä­ring­er), Fred­de

och Mic­kan ( Jo­han Rhe­borg, Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch) och så för­stås hopp­lö­se Ove och hans Anet­te (Hen­rik Dorsin, Ma­lin Ce­der­blad). I förs­ta av­snit­tet har Mic­kan trött­nat på li­vet som hem­ma­fru och An­na har trött­nat på lyx­i­ga barn­ka­las och be­stäm­mer sig för att själv va­ra clown när lil­la Wil­ma fyl­ler år.

FRE­DAG, TV4, 21.30

Fo­to: PÄR BÄCKSTRAND/TV4

Pe­ter Mag­nus­son, Jo­nas Karls­son, Da­vid Wi­berg och Hen­rik Dorsin som pojk­band i ”Boy Machi­ne”.

Hen­rik Dorsin som Ove i ”Sol­si­dan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.