Nya fall för GW

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NAL­MA­GA­SIN Pro­fes­sorn har ta­git plats vid bor­det och pro­gram­le­da­ren Ca­mil­la Kvar­toft står bred­vid för att stäl­la frå­gor. Det är dags för tio nya ” Vec­kans brott”, kri­mi­nal­ma­ga­si­net som of­ta har mil­jon­publik. För­fat­ta­ren och krim­pro­fes­sorn Leif GW Pers­son kom­men­te­rar ak­tu­el­la brott, dis­ku­te­rar på­gåen­de po­lis­ut­red­ning­ar och sva­rar på tit­tar­nas frå­gor.

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.