Li­na ny i Kobra

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KULTURMAGSIN ”Kobra”, SVT:s kul­tur­ma­ga­sin med långa in­ter­na­tio­nel­la ut­blic­kar, star­tar sin 30:e sä­song och det­ta fi­rar man med en ny pro­gram­le­da­re, Li­na Thomsgård, ko­lum­nist och fö­re­lä­sa­re. Men Kristo­fer Lund­ström är kvar och ska nu job­ba i par med Li­na, som en del kanske minns från ”På spå­ret”, där hon täv­la­de med ar­tis­ten Ja­son Di­a­ki­té.

TIS­DAG, SVT1, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.