Till­sam­mans

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA­KO­ME­DI Året är 1975 i ett vil­la­kol­lek­tiv. Eli­sa­beth flyt­tar in med bar­nen, från en de­struk­tiv fa­mil­je­far – en ly­san­de Mi­chael Nyqvist. Lu­kas Moodys­son åter­ska­par tids­an­dan och får oss att bå­de skrat­ta åt och sak­na det som var här och nyss. ( 2000)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Mi­chael Nyqvist i ”Till­sam­mans”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.