På tur­né i he­la Sve­ri­ge

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Ing­var Olds­berg och Björn Hell­berg, två verk­li­ga ve­te­ra­ner i tv, ger sig ut på sin tred­je re­sa i äm­net svensk all­män­bild­ning med ge­o­rag­fi och histo­ria. De be­sö­ker oli­ka plat­ser i Sve­ri­ge, där de tit­tar på se­värd­he­ter och träf­far per­so­ner. Och över­allt stäl­ler de frå­gor runt det­ta. Tit­ta­re som vill va­ra med och täv­la i ”Sve­ri­gequi­zen” kan gö­ra det på TV4:s hem­si­da och i ap­pen.

MÅNDAG, TV4, 21.00

Fo­to: TV4

Ing­var Olds­berg och Björn Hell­berg i ”Sve­ri­gequi­zen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.