Ho­tad hack­spett

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

NA­TUR­MA­GA­SIN An­ders Lun­din äg­nar sig i ”Mitt i na­tu­ren” åt den vitryg­gi­ga hack­spet­ten, som har det svårt när sko­gen för­svin­ner bit för bit. Lun­din be­sö­ker en gam­mal lövskog för att se vil­ka and­ra ar­ter som drab­bas när vitryg­gi­ga hack­spet­tens fa­vo­rit­mil­jö ut­plå­nas. Jo­a­kim Odel­berg är i Rwan­da där han får va­ra med och räk­na bergs­go­ril­lor.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.