Från sju­ka djur till män­ni­skor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR­SE­RIE Pro­gram­le­da­ren So­fia Rå­genklint från ”Djur­sjuk­hu­set” har hit­tat nya pa­ti­en­ter. Hon ska äg­na sig åt sju­ka män­ni­skor i nya häl­so­se­ri­en ”Förs­ta hjäl­pen”.

Till­sam­mans med fy­ra lä­ka­re re­ser So­fia ge­nom Sve­ri­ge, till stad ef­ter stad, där van­li­ga män­ni­skor får hjälp med si­na åkom­mor. En del kan va­ra all­var­li­ga sjuk­do­mar, and­ra kan va­ra lätt att åt­gär­da ba­ra en dok­tor äg­nar en stund åt det.

Sam­ti­digt som de fy­ra lä­kar­na ger just förs­ta hjälp till sju­ka pa­ti­en­ter, så be­rät­tar man om vå­ra van­li­gas­te folk­sjuk­do­mar, hur man be­hand­lar dem el­ler und­vi­ker att drab­bas av dem.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.