En kväll full av käns­lor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GALA Det är tätt mel­lan in­sam­lings­ga­lor­na ­den­na höst. Nu är det dags för ” Till­sam­mans mot can­cer”, som för tred­je året leds av Til­de de Pau­la Eby och Kristin Kas­per­sen. Det blir en kväll där gri­pan­de män­ni­sko­ö­den var­vas med ar­tis­ter som Li­sa Nils­son, Jo­nas Gar­dell och Bo Kas­pers ­or­kes­ter. Dess­utom pra­tar pro­fes­sor i in­ter­na­tio­nell häl­sa, Hans Ros­ling om si­na eg­na er­fa­ren­he­ter av sjuk­do­men.

TIS­DAG, SJUAN, 20.00

Fo­to: TV4

Til­de de Pau­la Eby och Kristin Kas­per­son le­der ga­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.