Win­ter’s bone

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Då 20-åri­ga Jen­ni­fer Law­rence gör en re­mar­ka­bel in­sats och Oscar­be­lö­na­des ock­så för sitt hjärt­skä­ran­de por­trätt av en 17-åring som av ytt­re om­stän­dig­he­ter tving­as va­ra myc­ket äld­re än hon är. Om Deb­ra Gra­nik yt­ter­li­ga­re trim­mat sin be­rät­tel­se ha­de det bli­vit topp­be­tyg. Fil­men ha­de en bud­get på fut­ti­ga 14 mil­jo­ner och blev hyl­lad värl­den över av bå­de kri­ti­ker och publik. ( 2010)

LÖR­DAG, SVT1, 0.40

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.