Be­hand­ling­en

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Lång­tids­sjuk­skriv­ne Roys fru har trött­nat på äl­tan­det om ryg­gen som ald­rig blir bra. En själv­hjälps­gu­ru är den som skall räd­da men i stäl­let fin­ner sig Roy i öde­mar­ken med en psy­ko­pat. För Roy och hans fru sker många ovän­ta­de sa­ker, än­då ter sig allt na­tur­ligt och här fram­går pre­ci­sio­nen i ma­nu­set. De­but­film, som kva­lar in bland den hand­full ny­ska­pan­de fil­mer som gjorts på se­na­re tid. ( 2009)

TIS­DAG, SVT1, 23.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.